پر بازدیدترین ها
جدیدترین ها

بازیگر Bodil Rosing

  • تاریخ تولد : 1877-12-27
  • تاریخ فوت : 1941-12-31
  • متولد : Copenhagen, Denmark
  • Biography :